Val till Fullmäktige

Valstatistik

Totalt antal röster per sektion

Loading...

Totalt antal inlagda röstberättigade: 6243

Totalt antal användare som röstat: 787

Procentandel av sektionens medlemmar som röstat

Loading...
Sektion % av alla röster % av sektion Antal röster Antal röstberättigade
F 6.2 % 6.0 % 49 816
E 22.7 % 29.9 % 179 599
M 2.8 % 2.9 % 22 761
V 2.9 % 4.9 % 23 467
A 1.8 % 3.2 % 14 431
K 19.6 % 29.7 % 154 519
D 18.2 % 19.1 % 143 750
Dokt 0 % 0 % 0 0
Ing 0 % 0 % 0 0
W 11.9 % 34.9 % 94 269
I 9.4 % 14.9 % 74 498