Val till Fullmäktige

Valstatistik

Totalt antal röster per sektion

Loading...

Totalt antal inlagda röstberättigade: 6759

Totalt antal användare som röstat: 603

Procentandel av sektionens medlemmar som röstat

Loading...
Sektion % av alla röster % av sektion Antal röster Antal röstberättigade
F 9.6 % 6.4 % 58 906
E 17.7 % 16.5 % 107 649
M 5.6 % 4.2 % 34 812
V 4.3 % 2.8 % 26 916
A 1.8 % 2.2 % 11 497
K 9.0 % 9.5 % 54 571
D 20.9 % 15.8 % 126 798
Dokt 0.5 % 1.1 % 3 264
Ing 2.7 % 3.2 % 16 500
W 15.1 % 30.8 % 91 295
I 12.8 % 14.0 % 77 551