Val till Fullmäktige

Om valet

Val till Fullmäktige beskrivs i Teknologkårens stadga kapitel 12.

Rösträkning

Första delen av rösträkningen beskrivs i stadgarna som

Rösträkningen sker i två omgångar. Först väljs garantimandaten och därefter sker valet av de resterande ledamöterna.

Varje Sektion har ett garantimandat. Dessa tillsätts först i de fall Sektionen har minst en kandidat. Om det inte finns en kandidat från Sektionen så tillsätts mandatet i det allmänna valet.

Valet av en ledamot sker genom att man räknar endast de röster som har lagts på kandidater från en Sektion, enligt samma system som nedan. De som är valda till ett garantimandat tas inte hänsyn till under resterande del av valförfarandet.

Resten av rösträkning sker iterativt med användning av Single Transferable Vote enligt Wrigthsystemet.


0. Förberedelser

Först förbereds och kontrolleras alla röstsedlar, hjälpobjekt skapas runt alla röstsedlar för att kunna beräkna ut antalet förstahandsröster för varje kandidat.


1. Beräkna kvot

Antalet röster som krävs för att bli vald beräknas av kvoten
(antalet avgivna röster / (antalet mandat + 1)) + 1
endast röster med aktiva kandidater räknas och antalet mandat är de som kvarstår att väljas.

2016 avgavs ca 1900 röster och det väljs 27 kandidater, detta ger kvoten 67.86 i första iterationen.


2. Kontrollera om alla platser blir tillsatta

Antalet förstahandsröster kontrolleras för varje kandidat, och kandidaterna sorteras efter detta i sjunkande ordning. Om tillräckligt många kandidater blir valda för att fylla platserna avslutas röstningen och kandidaterna väljs.


3. Fördela om överskjutande röster

Överskjutande röster omfördelas för alla kandidater med mer förstahandsröster än kvoten. Om kvoten är 5 och en kandidat har 10 röster från 10 röstsedlar, då ömfördelas dessa jämnt till nästa aktiva kandidat på varje röstsedel. Alla kandidater som under detta stadie får fler röster än kvoten markeras som valda.


4. Stryk sista kandidaten

När inga fler röster kan omfördelas, inga kandidater kan väljas men alla mandat inte är tillsatta tas den kandidat med lägst antal förstahandsröster bort.


Sedan fortsätter iterationen med steg 1 och alla förstahandsröster anpassas till de kandidater som är kvar.


Reserver

När alla mandat har valts, fortsätter iterationen för att välja 10 reserver i en ordning som sparas. Processen görs alltså som att 37 kandidater väljs, men endast de 10 sista rangordnas.