Val till Fullmäktige

Rösta i Fullmäktigevalet

En beskrivning av röstning!


1. Välj kandidater

2. Rangordna

3. Bekräfta röst


Välkommen till Fullmäktigevalet 2019! Alla medlemmar i Teknologkåren med giltig kårlegitimation har rätt att rösta i valet.

Instruktioner

 1. Välj kandidater
  • Alla kandidater visas i en slumpmässig ordning.
  • Kandidaterna har svarat på ett antal frågor.
  • Ni kan välja att lägga till en kandidat på er röstsedel, tills ni har 27.
  • Om ni behåller adressen kan ni återkomma till er röstsedel - den är inte kopplad till er personligen utan bara adressen.

 2. Rangordna kandidater
  • Kandidaterna visas i den ordning de valdes.
  • Rangordna era kandidater med knapparna.
  • Det går att återkomma till samma steg om ni behåller adressen.

 3. Bekräfta röst
  • Er slutliga röstsedel visas, det går alltid att gå tillbaka till ett tidigare steg.
  • Fyll i Personnummer och Valkod för att spara er röst.
  • Efter att er röst sparats och bekräftats går det inte att återgå till ett tidigare steg eller tidigare adress.

Kontakta Administratörer om du får problem med valsystemet.


Påbörja röstning